Dry wine and bland regulations
Wine n' Business
ไวน์ชนิดดราย กับกฎเกณฑ์ที่ไร้รสชาติ

เรียบเรียงบทความจาก Alexander Eeckhout

หลายคนรู้จักแคว้นอาลซัส(Alsace) เพราะที่นี่คือเมืองผลิตไวน์ขาวที่มีชื่อเสียง อยู่ติดกับประเทศเยอรมัน ไวน์ส่วนใหญ่จากที่นี่ทำจากองุ่นสายพันธุ์ Riesling, Gewürtztraminer, Pinot Blanc หรือ Pinot Gris และเป็นไวน์ที่มีรสชาติฟรุตตี้ หอมกลิ่นสมุนไพร แฝงโน้ตของแร่ธาตุ นอกจากนี้ ยังเป็นทราบกันดีว่า แคว้นอาลซัสมีกฏควบคุมรสชาติของไวน์ขาวที่เข้มงวดกว่าที่อื่นๆ

Alsace France White wine vineyardsเมื่อพูดถึงแคว้นอาลซัส คนส่วนใหญ่มักนึกถึงไวน์ขาวที่มีรสชาติดราย อย่างไรก็ตาม ที่นี่ยังผลิตไวน์ที่มีรสชาติหวาน และแบบกึ่งหวานอีกด้วย โดยจำนวนการผลิตไวน์หวานในเขตพื้นที่นี้ มีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลให้สมาคมผู้ผลิตไวน์อาลซัส(Association of Alsace Producers) ตัดสินใจออกกฏว่า ไวน์ขาวชนิดดรายทั้งหมดที่ผลิตในแคว้นอาลซัส ตั้งแต่วินเทจ 2016 เป็นต้นไป จะต้องมีคำว่า “dry” แสดงอยู่บนฉลาก โดยทั้งนี้ พวกเขาเป็นห่วงผู้บริโภคที่ต้องการจะซื้อไวน์รสชาติดราย แต่กลับได้ไวน์หวานกลับบ้านไปแทน เพราะไวน์ทุกขวดไม่ได้มาพร้อมข้อมูลฉลากที่ชัดเจน และการได้ไวน์ที่ไม่ตรงความต้องการ อาจทำให้งานปาร์ตี้ที่เตรี่ยมไว้ไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้

การตัดสินใจออกกฎดังกล่าว อาจไม่ได้ทำให้ผู้ผลิตจำนวนมากพอใจนัก พวกเขาอ้างว่า โดยปรกติแล้วไวน์อาลซัสควรจะต้องมีรสชาติดรายอยู่แล้ว ในขณะที่ไวน์ที่มีรสชาติ off-dry หรือไวน์หวานควรได้รับการยกเว้น นอกจากนี้ พวกเขายังคิดว่า กฏดังกล่าวอาจทำให้ธุรกิจไวน์ในเขตอาลซัสสูญเสียความเป็นปัจเจกภาพ และทำให้ผู้บริโภคมีตัวเลือกที่หลากหลายน้อยลง ในขณะที่ผู้ผลิตรายอื่นๆยอมรับได้กับกฏดังกล่าว และสนับสนุนที่ฉลากไวน์จะมีข้อมูลชัดเจนมากขึ้น

สำหรับผู้ผลิตไวน์แล้ว นี่อาจเป็นเรื่องที่กลืนไม่เข้าคายไม่ออก คำถาม คือ จริงๆแล้วAlsace France White wine vineyardsผู้ผลิตควรช่วยผู้บริโภคให้เลือกซื้อไวน์ง่ายขึ้นขนาดนั้นเชียวหรือ ด้วยการระบุอย่างชัดเจนบนฉลากไวน์ขวดนั้นๆว่าเป็นไวน์แบบดรายหรือไม่? มันเหมาะสมแล้วหรือที่จะจัดกลุ่มไวน์แต่ละขวดซึ่งมีความหลากหลาย และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวให้อยู่ในหมวดหมู่เดียวกัน? ผู้เชียวชาญเรื่องไวน์หลายคนอาจเห็นด้วยว่า การระบุไวน์รสชาติดรายอย่างชัดเจนบนฉลากอาจเป็นเรื่องที่ห้วนเกินไป แล้วจะเอาอะไรมาตัดสินว่าไวน์ขวดดังกล่าวนั้น มีรสชาติดราย หรือ off-dry อย่างไร? แต่ก็อีกหละ ผู้บริโภคทุกคนก็ไม่ได้เป็นซอมเมลิเย่ร์ ที่จะสามารถบอกได้เองว่า ไวน์ที่เขาซื้อจริงๆแล้วเป็นไวน์ชนิดดรายหรือไม่

นี่ยังคงเป็นประเด็นที่น่าถกเถียง ไม่เพียงเฉพาะไวน์จากอาลซัสเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงไวน์โดยทั่วไปอื่นๆอีกด้วย แล้วคุณหละ คิดว่าผู้ผลิตควรจัดหมวดประเภทของไวน์ให้ชัดเจนขึ้น หรือผู้บริโภคเองต่างหากที่ควรทำการเรียนรู้ไวน์ให้มากขึ้น? อยู่ที่คุณเป็นผู้ตัดสินใจ…