Wine n' About | ศัพท์ควรรู้ ก่อนเป็นคอไวน์ตัวจริง
Wine Basics
ศัพท์ควรรู้ ก่อนเป็นคอไวน์ตัวจริง

หลายคนมักรู้สึกประหม่าเวลาต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องไวน์ ไปงานไวน์เทสติ้ง หรืองานต่างๆที่มีไวน์ แล้วคุณจำเปนต้องจิบอย่างคนที่เคยจิบไวน์มาก่อน… คุณ Jonathan Ross หัวหน้าซอมเมลิเย่ร์  จากห้องอาหารดังในกรุงนิวยอร์ค Eleven Madison Park อธิบายให้เราฟังถึงความหมายที่ถูกต้องของคำศัพท์พื้นฐานไม่กี่คำที่เรามักได้ยินคนในวงการไวน์พูดกันบ่อยๆ

ผมคิดว่า เวลาเราพูดถึงเรื่องไวน์แล้ว  คำว่า “dry” มักเป็นคำที่คนส่วนใหญ่เข้าใจผิด แล้วเอาไปใช้กันแบบผิดๆ ตามคำนิยามแล้ว คำว่า “Dry” หมายถึง รสชาติที่ปราศจากความหวาน บ่อยครั้งเวลาเราชิม หรือดมกลิ่นไวน์อย่าง Riesling เราก็มักจะบอกทันทีว่า มันมีรสชาติหวาน ด้วยเพราะมันมีกลิ่นของผลไม้ หรือ “fruity” มากๆ ซึ่งจริงๆแล้ว มันมีความแตกต่างระหว่างรส “fruity” กับ “sweet” หลายครั้งเวลาคุณพูดว่า “ฉันต้องการจิบไวน์ที่มีกลิ่นหอมมากๆ” นั่นหมายความว่า คุณต้องการจิบไวน์ที่มีกลิ่นของดอกไม้  หรือมีโน้ตส้มๆของไซตรัสอยู่เยอะ  

คำว่า “แทนนิน” มักใช้พูดถึงกับไวน์แดง สำหรับคนที่เป็นซอมเมลิเย่ร์แล้ว พวกเขาใช้แทนนินเป็นคุณสมบัติในการตัดสินไวน์ในการชิมแบบ blind tasting (คือการชิมแบบไม่รู้ว่าที่มาของไวน์ ว่าไวน์รายการนั้นเป็นไวน์จากไหน หรือทำจากองุ่นสายพันธุ์อะไรมาก่อน) โดยจะดูว่ามันเข้ากับรสชาติอาหารประเภทไหนอย่างไร ถ้าคุณพูดว่า “ฉันต้องการไวน์ที่มีแทนนินสูงๆ” นั่นหมายถึง คุณกำลังต้องการจิบไวน์ ที่มีเนื้อสัมผัสแรง ไวน์ที่มีรสชาติเข้มข้นมาก พูดง่ายๆ คือไวน์ที่มีความฝาด มีความเข้ากันดีกับคุณลักษณะฟรุตตี้ หรือปริมาณแอลกอฮอล์ของไวน์นั้นๆ

เรียบเรียงจากเนื้อหาเดิมในเว็บไซต์ http://www.businessinsider.com