Wine n' About | ไวน์ทั่วไป VS ไวน์ธรรมชาติ [อินโฟกราฟฟิค]
Wine Basics
ไวน์ทั่วไป VS ไวน์ธรรมชาติ [อินโฟกราฟฟิค]

เป็นที่ทราบกันดีว่า ไวน์ทำจากองุ่น แต่นั่นก็ไม่ได้แปลว่า ไวน์ทุกขวดจะเป็นเครื่องดื่มที่มีความบริสุทธิ์เป็นธรรมชาติ 100% ทั้งนี้ เนื่องจาก ผู้ผลิตไวน์ส่วนใหญ่ในปัจจุบันต้องการทำไวน์ให้ออกมาดูน่าทาน กลิ่นชวนดื่ม และมีรสชาติน่าหลงใหล กล่าวง่ายๆ คือ มีคุณลักษณะสำเร็จบางประการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคไวน์ส่วนใหญ่ในตลาด…

วิธีการผลิตไวน์ในปัจจุบัน มักมีการใช้สารเติมแต่ง(additives) เพื่อเพิ่ม หรือลดรสชาติบางอย่างลง เช่น การเพิ่มแอซิดิตี้ หรือลดปริมาณแทนนินที่มีมากเกินไปในไวน์ เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงการใช้ยีสต์สำเร็จ หรือส่วนประกอบบางอย่าง เพื่อกรองให้ไวน์มีความใสสะอาด น่าดื่มมากยิ่งขึ้น

Wine n’ About ได้รวบรวมข้อมูลง่ายๆ เกี่ยวกับวิธีการปรุงแต่งไวน์ที่ผู้ผลิตส่วนใหญ่ในปัจจุบันนิยมนำมาใช้ เพื่อให้ไวน์ของพวกเขาออกมามีคุณภาพ และมาตรฐานตามที่ตลาดผู้บริโภคต้องการ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง โดยเปรียบเทียบความแตกต่างให้เห็นภาพชัดๆ ระหว่างไวน์ทั่วไป กับ ไวน์ธรรมชาติ

commonadditives-003-color