การทำไวน์แบบไบโอไดนามิก vs แบบดั้งเดิม
Wine Basics
การทำไวน์แบบไบโอไดนามิก vs แบบดั้งเดิม

เมื่อไม่นานที่ผ่านมา มีผู้ให้ความสนใจมากขึ้นในไวน์ออร์แกนิก อย่างไรก็ตาม ยังมีหลายคนสับสนถึงความแตกต่างระหว่างการทำไวน์แบบดั้งเดิม, แบบออร์แกนิก และแบบไบโอไดนามิก ว่าตกลงแล้ว มันคือสิ่งเดียวกันหรือไม่?

กล่าวโดยทั่วไปแล้ว ไวน์ออร์แกนิก คือ ไวน์ที่ทำจากองุ่นที่ปลูกโดยไม่ใช้ปุ๋ยเคมี, ยาฆ่าแมลง และ สารกำจัดเชื้อราและวัชพืช

แท้จริงแล้ว ในกระบวนการทำไวน์ก็ควรจะต้องใช้เทคนิคแบบออร์แกนิกเช่นกัน กล่าวคือ ควรหลีกเลี่ยงการใช้ระบบการกรองแบบรีเวอร์ส ออสโมซิส(reverse osmosis), การกรองสารส่วนเกิน หรือการใส่สารเพิ่มรสชาติ เป็นต้น นักทำไวน์ออร์แกนิกหลายคนยังหันมานิยมใช้ยีสต์ป่า(wild yeasts) ในการหมักไวน์

การใช้สารซัลไฟต์ยังคงเป็นเรื่องที่ถกเถียงกันอย่างมากในวงการทำไวน์ออร์แกนิก โดยนักทำไวน์หลายรายยังคงเดินหน้าใช้สารดังกล่าวในปริมาณน้อยมาก เพื่อช่วยคงคุณภาพของไวน์ ในขณะที่นักทำไวน์คนอื่นๆปฏิเสธที่จะใช้สารนี้อย่างสิ้นเชิง

การทำไวน์ด้วยกรรมวิธีไบโอไดนามิกและออร์แกนิก มีความเหมือนกันตรงที่ ไม่ใช้สารเคมีสังเคราะห์ใดๆ

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเบื้องหลังกรรมวิธีแบบไบโอไดนามิก คือ ทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลล้วนมีความเกี่ยวเนื่อง และสัมพันธ์กัน การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยหนึ่งๆจะส่งผลกระทบต่ออีกปัจจัยหนึ่งในจักรวาลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ดวงจันทร์, ดาวเคราะห์ และดวงดาวต่างๆ โดยการปลูกองุ่นด้วยวิธีไบโอไดนามิก จะคำนึงถึงปฏิสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆเหล่านี้ เพื่อสร้างความสมดุลระหว่างเถาองุ่น, มนุษย์, โลก และดวงดาว

แนวคิดไบโอไดนามิกเกิดขึ้นในช่วงปี 1920 โดยนักปรัชญาชาวออสเตรียชื่อว่า Rudolph Steiner มันเป็นวิถีแบบองค์รวมในการทำฟาร์มเพาะปลูก ซึ่งรวมไปถึงการทำไร่องุ่นด้วยเช่นกัน และยังเป็นแนวคิดการทำเกษตรแบบไม่ใช้สารเคมีที่เก่าแก่ที่สุดอีกด้วย โดยมีขึ้นก่อนแนวคิดแบบออร์แกนิกราว 20 ปี

นอกจากนี้ ในกรรมวิธีแบบไบโอไดนามิกจะไม่ใช้สารเคมี หรือสารใดๆที่ “มนุษย์ทำขึ้น” (เช่น ยีสต์สำเร็จรูป เป็นต้น) โดยผู้ปลูกองุ่นจะหันมาใช้สารหรือส่วนผสมจากธรรมชาติในการดูแลรักษาไร่องุ่นของพวกเขาแทน

อินโฟกราฟฟิกด้านล่างนี้ จะแสดงให้คุณเห็นถึงความแตกต่างระว่างแนวคิดในการปลูกองุ่น และทำไวน์แบบดั้งเดิม และแบบไบโอไดนามิก

Biodynamic vs Traditional winemaking infographic thai